بررسی متون ادبی
بازتاب آیین‌ها و باورهای عامه در مکتب داستانی جنوب

مسعود شیرالی؛ حبیب الله عباسی؛ الهه حاجیها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2022.68113.3565

چکیده
  ادبیات عامه که شامل آیین‌ها، باورها و سنت‌های هر اقلیم است؛ یکی از سرچشمه‌ها و بن‌مایه‌های ادبیات هر کشوری به ویژه ادبیات داستانی آن است. شناخت این بن‌مایه، به شناخت بهتر و دقیق‌تر ادبیات ملت‌ها و به ویژه ادبیات داستانی آن‌ها می‌انجامد. ادبیات داستانی ایران با توجه به اقالیم گسترده و متنوع کشورمان، به چندین مکتب از جمله مکتب ...  بیشتر

بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان «مدار صفر درجه» براساس نظریة ژنت

صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی

دوره 24، شماره 86 ، دی 1399، ، صفحه 81-101

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.4730.1159

چکیده
  یکی از مؤلفه­های بنیادی روایت، زمان است که خط سیر روایت براساس آن به پیش می­رود. ژنت از جمله نظریه‌پردازانی است که با تأکید بر اهمیت زمان -در چارچوب عناصر زمانی- روایت را بررسی می­کند. از آنجا که با توجه به تجسم زمان در روایت (برحسب مفاهیم نظم، تداوم و بسامد) می­توان به چگونگی ساختار زمان و اهمیت آن در روایت­های داستانی پی برد، ...  بیشتر