بررسی متون ادبی
فرایندهای بومی سازی در شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» بر اساس نظریۀ لوتمان

زهرا خوشامن؛ اکبر شایان سرشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.54722.3145

چکیده
  آفرینش‌های ادبی گاه محصول بومی‌سازی‌ها و خلاقیت‌هایی است که در هنگام ورود متن از سپهر نشانه‌ای بیگانه به نظام خودی اتفاق افتاده‌است. با وجود الهام‌گیری فروغ در شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» از «سرزمین هرز» الیوت، هر یک از دو اثر مورد بحث، به شیوۀ خودشان یگانه و منحصربه‌فردند. اگرچه تغییراتی که ورود متن جدید ...  بیشتر

تحلیل مقایسه ای استعاره های مفهومی در اشعار فروغ فرخزاد و غادۀ السمان با تکیه بر حوزۀ مفهومی عشق

زهره قربانی مادوانی؛ سمیه آقابابائی

دوره 25، شماره 89 ، مهر 1400، ، صفحه 273-305

https://doi.org/10.22054/ltr.2020.46847.2827

چکیده
  در نظریۀ استعارۀ مفهومی، استعاره­ها متکی بر روابط معنایی میان واژه­ها هستند که به عنوان ابزاری برای درک نوع فهم انسان از امور انتزاعی و امور محسوس جهان عمل می­کنند. ادبیات در پیوند با نظریۀ «استعارۀ مفهومی» دارای «حوزه­های مبدأ» و «حوزه­های مقصد» گوناگونی هستند که از طریق این حوزه­ها مفاهیم انتزاعی را به ...  بیشتر

بررسی نشانه‌های دینی در شعر فروغ فرخزاد با استفاده از نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس

حبیب‌الله عباسی؛ رامک رامیار

دوره 24، شماره 86 ، دی 1399، ، صفحه 163-190

https://doi.org/10.22054/ltr.2020.37168.2477

چکیده
  شعر قدیم فارسی با مفاهیم و نشانه‌های دینی پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد تا آنجا که می‌توان دین را از آبشخورهای اصلی آن دانست، اما به نظر می‌رسد در شعر معاصر فارسی این ارتباط تا حدودی کمرنگ شده باشد. این مقاله به بررسی نشانه‌های دینی در شعر فروغ فرخزاد، یکی از شاعران نوپرداز معاصر، اختصاص دارد. پس از شرح مختصرِ نظریة نشانه‌شناسی پیرس، ...  بیشتر

تحلیل بلاغی عناصر چندمعنایی در شعر فروغ فرخزاد

سیده زهرا موسوی؛ محسن ذوالفقاری؛ زهرا بشیری

دوره 22، شماره 78 ، دی 1397، ، صفحه 148-125

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.14405.1558

چکیده
  یکی از شاخصه‌های هنر مدرن و به طور اخص شعر، معنی‌گریزی و ابهام است. از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد ابهام در شعر، بهره‌گیری از ظرفیت چندمعنایی واژه‌هاست. در کاربرد هنری، چندمعنایی برخی از فنون بلاغی و ادبی کلاسیک و مدرن ادبیات را در بر می‌گیرد؛ فنونی مانند استعاره، مجاز، کنایه، نماد و ایهام. بررسی کمّی و کیفی نحوۀ کاربرد این عناصر در ...  بیشتر

جامعه‌شناسی ادبیات؛ کاربست الگوی تخیل جامعه‌شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد

احمد تمیم داری؛ مریم نوتاش؛ ملیحه کاظمی نسب

دوره 22، شماره 77 ، مهر 1397، ، صفحه 33-66

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.9186

چکیده
  پژوهشگران اجتماعی می‌توانند با توجه به بینش جامعه‌شناختی به ‌عنوان ابزاری تحلیلی، عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، جامعه و مسائل آن را بررسی نمایند. از این جمله می‌توان به حوزه‌های هنری و ادبی اشاره کرد که به نوعی بازتاب‌دهندة محیطی هستند که در آن خلق می‌شوند. در این مقاله، اشعار فروغ فرخزاد را که به شکل چشمگیری با رویدادهای اجتماعی ...  بیشتر