تاملی بر فرآیند فردیّت در اشعار شفیعی کدکنی

مهین امیدیان؛ عبداله طلوعی آذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.55698.3182

چکیده
  براساس نظریه یونگ، سیر خویشتن‌یابی یا فرآیند فردیّت، با یک نیاز روحی یا تضاد درونی در شخص آغاز می‌شود؛ در این فرآیند، سازماندهی در میان کهن‌الگوها وظیفه کهن‌الگوی «خود» است که اگر بتواند وحدت و یگانگی میان کهن‌الگوهای دیگر ایجاد کند، فرد به رشد روانی می‌رسد و سرانجام شناخت زوایای پنهان درون، به خودآگاهی و تمامیّت فردی منجر ...  بیشتر

نقد کهن‌الگوی «پیر خردمند» در مقامات حمیدی

الناز خجسته؛ حسین فقیهی

دوره 22، شماره 78 ، دی 1397، ، صفحه 98-81

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.10002.1366

چکیده
  «کهن‌الگو» نمایه‌ها و تصاویری ازلی از اندیشه‌های بدوی و کهن است که به‌ واسطة ضمیر ناخودآگاه جمعی بشر در ذهن آدمی انباشته شده‌است. همین انگاره‌ها بخشی از محتویات ضمیر ناخودآگاه فردی را نیز تشکیل می‌دهند و در این میان، «پیر خردمند» نیز یکی از مهم‌ترین این کهن‌الگوهاست که می‌توان گفت چهرة وی، مظهر دنیای معنوی و روحانی ...  بیشتر

تکوین شخصیت قهرمان در چهار روایت از تذکرةالاولیاء

محمدرضا حاج آقا بابائی

دوره 14، شماره 46 ، اسفند 1389، ، صفحه 123-143

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6539

چکیده
  مقالۀ حاضر از منظر شخصیت‌پردازی و تکوین شخصیت قهرمان، به بررسی تذکرۀالاولیای عطار نیشابوری می‌پردازد و به‌عنوان نمونه، چهار روایت از این متن (ابراهیم ادهم، حسن بصری، بایزید بسطامی و حلاج) را برای بررسی برگزیده‌ است. در این بررسی که براساس نظریۀ نورتروپ فرای انجام شده است، ذکر می‌شود که الگوی قهرمان در تذکرۀالاولیاء به الگوی قهرمان ...  بیشتر