کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
هدیه دادن و رسوم آن نزد ایرانیان با تکیه بر شاهنامه و تاریخ بیهقی

دوره 24، شماره 85، مهر 1399، صفحه 167-204

10.22054/ltr.2018.10901.1399

علی محمد پشت دار؛ معصومه دهقان شیری


تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی

دوره 19، شماره 65، آذر 1394، صفحه 79-99

علی‌اکبر باقری خلیلی؛ مرضیه زُلیکانی