بررسی متون ادبی
اسطورۀ آب در داستان‌های عامیانه با تکیه بر ابومسلم‌نامه و قران حبشی

لیلا شهریاری؛ سکینه رسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2022.66081.3515

چکیده
  ادبیات عامیانه، بهترین تجلی‌گاه کهن‌الگوها است. داستان‌ها و افسانه‌های عامیانه طی قرون و اعصار در قالب کهن‌الگوها بیان شده‌اند. پیوند اساطیر با ادبیات سبب نمود بخشی از کهن‌الگوها در ادبیات شده است. یکی از این کهن‌الگوها اسطورۀ آب است که در متون مقدس و روایات اسطوره‌ای دارای تقدس و در همۀ تمدن‌ها جوهر هستی انگاشته شده است. مقالۀ ...  بیشتر

آب و اشکال گوناگون آن در ادبیات عرفانی فارسی (براساس مکتب ابن عربی از قرن هفتم تا نهم)

مهدی حیدری

دوره 24، شماره 84 ، تیر 1399، ، صفحه 265-300

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.33543.2320

چکیده
  یکی از استعارات پرکاربرد و کلیدی در مکتب ابن عربی که برای نشان دادن کثرت در عین وحدت و تبیین مفهوم وحدت وجود استفاده شده، استعارة آب و اشکال گوناگون آن است. در نگاه ابن عربی و پیروان او، آب رمزی از وجود است که در صورت‌های گوناگون مثل قطره، دریا، موج، رود، بخار، نم، ابر، برف و حتی گوهر، گلاب، جانداران و... متکثّر می‌شود. شکل‌پذیری، پاک‌کنندگی، ...  بیشتر

سهراب سپهری و والت ویتمن : همسفران روشنی

شهلا رقیب دوست

دوره 9، شماره 23 ، خرداد 1384، ، صفحه 123-141

https://doi.org/10.22054/ltr.2005.6294

چکیده
  مقایسه ی دو شعر بلند "صدای پای آب" سهراب سپهری و " !Salut au monde والت ویتمن "نشانگر ذهنیت روانی و اخلاقی این دو شاعر است. اگرچه تأثیر دیدگاه ویتمن بر این شعر سپهری کاملاً مشهود است، اما این تأثیرگیری به ورای یک تقلید ساده قدم می نهد و بازتابی از ساختاری تازه در شعر و سرودن شعر است. این دو شعر که روایتی از سیاحت این دو شاعر است، بیانگر تجربیات ...  بیشتر