نویسنده = عبدالحسین فرزاد
تحلیل روان‌کاوانه‌ی شخصیت اصلی رمان هَرَس براساس آرای کارن هورنای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22054/ltr.2022.68594.3579

روح اله خدیوپور؛ ساره زیرک؛ عبدالحسین فرزاد؛ رضا قربان جهرمی


منشأ الهام نمادها در شعر طاهره صفارزاده

دوره 26، شماره 91، فروردین 1401، صفحه 203-234

10.22054/ltr.2020.36977.2468

کطیور زیرک ساز؛ اسماعیل آذر؛ فرهاد طهماسبی؛ عبدالحسین فرزاد


عناصر فرهنگ عامیانه در داستان حنای سوخته و رمان چنار دالبتی

دوره 23، شماره 81، مهر 1398، صفحه 39-68

10.22054/ltr.2018.13812.1525

ملیحه شریلو؛ عبدالحسین فرزاد؛ شهین اوجاق علیزاده