فرایندهای بومی سازی در شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» بر اساس نظریۀ لوتمان

زهرا خوشامن؛ اکبر شایان سرشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.54722.3145

چکیده
  آفرینش‌های ادبی گاه محصول بومی‌سازی‌ها و خلاقیت‌هایی است که در هنگام ورود متن از سپهر نشانه‌ای بیگانه به نظام خودی اتفاق افتاده‌است. با وجود الهام‌گیری فروغ در شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» از «سرزمین هرز» الیوت، هر یک از دو اثر مورد بحث، به شیوۀ خودشان یگانه و منحصربه‌فردند. اگرچه تغییراتی که ورود متن جدید در ...  بیشتر

نفوذ آثار خارجی در سروده‌های اخوان ثالث

اکبر شایان سرشت

دوره 21، شماره 73 ، مهر 1396، ، صفحه 79-102

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.8124

چکیده
  در سدة چهاردهم خورشیدی، ادبیات معاصر ایران تحولات شگرفی یافت و همسو با جریان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر دستخوش تغییرات بسیار شد. بررسی نقش ترجمة آثار ادبی غرب، همچون رمان‌ها و نمایشنامه‌ها و اشعار، به منزلة یکی از جریان‌های فرهنگی عصر جدید، می‌تواند دگرگونی‌های ادبیات معاصر ایران را به‌درستی نشان دهد. در این میان، حتی ...  بیشتر

بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریّة ژرار ژنت

محمّد  بهنام‌فر؛ اکبر شامیان ساروکلایی؛ زینب طلایی

دوره 18، شماره 60 ، شهریور 1393، ، صفحه 125-144

چکیده
  چکیده زمان در روایت یکی از مباحث مهمّ است که در دهه‌های أخیر مورد توجّه روایت‌شناسان مختلف قرار گرفته است. از این میان، نقش مهمّ ژرار ژنت، ساختارگرای فرانسوی، در تکوین نظریّة زمان روایی به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلّفه‌های پیشبرد روایت داستانی، بسیار قابل توجّه است. ژنت نظریّة زمان در روایت خود را در سه محور نظم، تداوم و بسامد مطرح ...  بیشتر