نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 هیأت علمی/ دانشگاه بیرجند

چکیده

آفرینش‌های ادبی گاه محصول بومی‌سازی‌ها و خلاقیت‌هایی است که در هنگام ورود متن از سپهر نشانه‌ای بیگانه به نظام خودی اتفاق افتاده‌است. با وجود الهام‌گیری فروغ در شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» از «سرزمین هرز» الیوت، هر یک از دو اثر مورد بحث، به شیوۀ خودشان یگانه و منحصربه‌فردند. اگرچه تغییراتی که ورود متن جدید در فرهنگ ادبی مقصد ایجاد کرده، بیشتر از بومی‌سازی‌ها به چشم می‌آید، هنگام عبور از مرز و ورود به نظام، متن از جنبه‌های مختلف؛ از جمله ساختار ادبی، تغییراتی در جهت ذوق و سلیقۀ بومی داشته‌است و شاعر با جابه‌جایی، افزایش و کاهش عناصر سازندۀ متن مبدأ، آن را با مقتضیات ادبی و فرهنگی جامعۀ فارسی‌زبان، هماهنگ و به اصطلاح بومی‌سازی کرده‌است. تبیین راهکارهای بومی‌سازی در حرکت از فرانظام (متن مبدأ) به نظام (متن مقصد) بر اساس نظریۀ یوری لوتمان، اساس مقالۀ حاضر است که نشان می‌دهد این تغییرات تا حدود زیادی به شعر فروغ هویت ادبیِ بومی و ملی بخشیده و در بستر آن، خلاقیت‌های بی‌نظیری پدید آمده‌‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Domestication Strategies in the Poem "Believe in the Beginning of the Cold Season" Based on Lotman's Theory

نویسندگان [English]

  • Zahra Khoshamen 1
  • Akbar Shayanseresht 2

1 Birjand university

2 Faculty / Birjand University

چکیده [English]

Literary works are sometimes the result of the domestication and creativity that have occurred when transferring the text from the foreign semiotic system to the domestic system. Although Farokhzad's poem Believe in the Beginning of the Cold Season was inspired by Eliot's Wasteland, each of these two literary works is unique in its own way. In spite of the fact that changes brought about by transferring a text to the target literary culture are more pronounced than domestication, the text undergoes changes in many aspects, including literary structure in order to conform to target audience. Moreover, by shifting, increasing and decreasing the constituent elements of the source text, the poet domesticates it according to the literary and cultural requirements of the Persian-speaking community. This study aims to explain domestication strategies when transferring the texts from meta-system (source text) to system (target text) according to Lotman's theory. Results show that these changes have substantially given a sense of indigenous and domestic literary identity to the Farokhzad's poetry and led to the phenomenal creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestication
  • Forugh Farokhzad.Wasteland
  • T S Eliot
  • Yuri Lotman