نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

2 ادبیات فارسی. دانشگاه هرمزگان

3 زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه نیشابور

چکیده

تحقیقات صورت گرفته پیرامون رمان تاریخی به‌دلیل عدم توجه به خاستگاه، تبار متن و گفتمان‌های موازی، آن را نوعی «مخدّر فرهنگی» و عقب‌گرد نوستالژیک جامعه سرخورده ایرانی به اسطوره عصر طلایی می‌دانند و با کلان‌روایت‌ها و احکامی کلی از قبیل ناسیونالیسم به توضیح و تأویل آن پرداخته‌اند. نوشتار حاضر با مبنا قراردادن دامگستران و با روش تحلیل محتوای کیفی در چارچوب کاربست تحلیل گفتمان انتقادی انجام شده‌است؛ بر این اساس با تحلیل دامگستران در چند سطح، قرائت دیگری درکنار سایرقرائت‌ها از فلسفه وجودی این ژانر ارائه شده‌است؛ از این منظر با تکیه‌بر این داستان به‌عنوان یک متن مستقل معناهای کانونی اثر شناسایی شده‌اند. سپس این معانی به بافت اصلی منتقل شده‌اند تا اصالت معنا در آن بافت مشخّص‌گردد. پس از ردیابی این معنا در یک سیر تاریخی به عصر آفرینش اثر بازگشت نموده و این‌بار معنای دگردیسی شده در بافتار جدید و در یک رابطه
بینامتنی- بیناگفتمانی مورد ارزیابی قرارگرفته‌است و در مرحله پایانی نسبت متن با گفتمان‌های حاکم تبیین شده‌است. نتیجه بررسی دامگستران بیان‌کننده این حقیقت است که این متن نه متنی محافظه‌کارانه و معطوف به‌نوعی «نوستالژی منفعلانه» بلکه متعلّق به رادیکال‌ترین گفتمان‌های عصر نویسنده‌است. در این خوانش یک اثر به‌ظاهر پیش‌پا افتاده و یک داستان مرده، در کنار سایر اجزای همگن، گفتمانی را صورت‌بندی می‌کنند که این گفتمان بیش از هر چیز فریاد اعتراضی است نسبت به بسط و گسترش و تثبیت نظام سرمایه‌داری جهانی که در پایان قرن نوزدهم به آرامی سایه شوم بی‌عدالتی، نابرابری و رنج طبقاتی را بر پیکره نحیف جهان جدید می‌گسترانید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain The Status And Function Of The Anti-Discourse Of The Historical Novel Damgostaran Or Enteghamkhahan e Mazdak

نویسندگان [English]

  • jafar fasaei 1
  • faramarz khojasteh 2
  • seyyed ali seraj 3

1 Graduated in Persian language and literature Hormozgan University

2 hormozgan uni

3 neyshabour uni

چکیده [English]

Studies on historical novels Due to not paying attention to the origin of the text and parallel discourses consider the historical novel as the nostalgic return of Iranian society
to the myth of the Golden Age And they explain that with concepts like nationalism. this article has been done Based on Damgostran And by the method of qualitative content analysis in the context of the application of critical discourse analysis. So by analyzing Damgostaran in several levels has been presented Another reading of this genre. In this research, based on the above story, the central meanings of the work have been identified as an independent text And these meanings have been transferred to the original context in order to determine the originality of the meaning in that context. After tracing this meaning, We have referred to the history of writing the work. And the meaning has changed Has been studied In an intertextual relationship. Finally, the relationship between the text and the prevailing discourses is explained. The result of Damgostran's study is that This is not a conservative work. Rather, it belongs to the most radical discourses of the author's time. In this reading, a simple work and a "dead story With other components They create a discourse Which strongly protests against nineteenth-century capitalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Damgostran"
  • "Abdolhossein Sanati-Zadeh Kermani"
  • "Active anti-discourse"
  • "Passive nostalgia"