نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ادیان و عرفان،دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه ادیان و عرفان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام

چکیده

در عرفان اسلامی و در ادبیات عرفانی گاه از مفهومی تحت عنوان «مقام امن» صحبت شده است. این پژوهش کتابخانه ای در صدد بررسی چیستی «مقام امن» در متون عرفانی است. در سیر نزول، هر عین خارجی، مقام امنی دارد. یعنی همان چیزی که در عین ثابت و سرّ قدرش، برای او رقم خورده است. در سیر صعود، سخن از مقامی است که اگر سالک به آن دست یابد، دیگر خوف از دست دادن روحیات و بیرون رانده شدن از مسیر سیر و سلوک را ندارد. در این مقام، سالک الی الله در ساحل امن است و از سبکبارانی خواهد بود که بیم قبض و تلوین معنوی برای او نیست، چه برسد به آنکه خوف و حزن دنیایی او را آزار دهد. در متون دینی نیز کلیدواژه «مقام امین» و همچنین عنوان «مقام محمود» بی‌شباهت با «مقام امن» مورد نظر عارفان ادیب و شاعر مسلمان نیست. هر کدام از منازل سیر، سطح مورد انتظاری دارد که هرگاه سالک به آن سطح برسد به مقام امن آن منزل رسیده و می‌تواند وارد منزل بعدی سیروسلوک بشود. گاهی نیز عارفان صحبت از مقامی در طول سایر منازل و مقامات می‌کنند که از آن تحت عنوان «مقام امن» یاد کرده‌اند. مقامی که سالک با رسیدن به آن هیچ گاه بی‎قرار نمی‌شود و خوف و حزن دوری از نزد خدا را نخواهد داشت. فرضیه‌ی وجود «مقام امن» و بیان چیستی آن در ادبیات عرفانی، مسأله‌ی پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating what a "place of safety" is in mysticism

نویسندگان [English]

  • Adel Meghdadian 1
  • Abolfazl Tajik 2

1 Islamic mysticism Department. Faculty of Islamic Sciences, Ahlul-Bayt International University, Tehran

2 Islamic mysticism Department. Faculty of Islamic Sciences, Ahlul-Bayt International University, Tehran

چکیده [English]

In Islamic mysticism as well as in mystical literature, the concept of "safe position" is sometimes spoken of. This study seeks to investigate what a "safe position" is in mystical texts. In the path of the emergence of creation, everything that has been created has a secure position, which is what has been established for him at the same time as its constant and secret value. In the process of ascent, it is a position that if the seeker reaches it, he is no longer afraid of losing his spirits and being thrown out of the path of conduct and behavior. In this position, the seeker of God is safe on the shore and will be one of the light-bearers who is not afraid of his spirit being seized, let alone of worldly fear and sorrow. In religious texts, the term "safe place" and also under the title "Mahmoud place" refer to the "safe place" of Islamic mysticism. His "safe conduct" is in two parts. Each of the garlic houses has an expected level for each seeker who, when he reaches that level, reaches the safe position of that house and can enter the next house of Sirusluk. Sometimes mystics speak of a position within other houses and authorities, which they refer to as a "safe position." Reaching the level of "certainty" leads to reaching this safe position. A position that the seeker will never be disturbed by and will not have the fear and sorrow of leaving God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Station
  • Place of safety
  • Glorious of Station
  • upward march
  • Descent march