نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

چکیده

فرزندنامه ازگونه‌های مهم و کهن ادب‌تعلیمی است که والدین با هدف آموزش علوم و تربیت دینی و اخلاقی فرزندان نوشته‌اند. فرزندنامه‌نویسان، همیشه با محدودیت‌های رتوریکی روبرو هستند؛ بنابراین، نویسندگان و سرایندگان این آثار، در پی یافتن شگردهای بلاغی برای رفع این مشکل هستند. نقیضه‌گویی، شگردی بلاغی است که با هنجارشکنی‌ِ سنّت‌های اندرزی، باورهای نهادینه‎شده در مخاطبان را درهم می‌شکند و با اصل غافل‌گیری، می‌تواند موجب تأثیر بیشتر در مخاطب ‌شود. نصایح شیخ‌المقامرین، نقیضه‌ای است بر قابوس‌نامه که ابراهیم خراسانی برای فرزندش نوشته‌است. در این مقاله، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، کارکردهای نقیضه‌گویی در این اثر بررسی شد. شیخ‌المقامرین از دو سنّت همیشگیِ موجود در فرزندنامه‌ها که «توجه به سودشخصیِ فضایل اخلاقی» و «قضاوت مردمان زمانه» است، انتقاد می‌کند و از نقیضه بهره می‌برد تا نخست، نابسامانی‌ها و مفاسد روزگار خود را برای فرزندش تشریح‌کند تا با وارونه‌سازی، از رذایل اخلاقی دور شود و هم‌چنین، با نقیضه بر قابوس‌نامه، موجب ماندگاریِ اثر خود شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parody In the Tradition of Farzand-Name-Newisi With Emphasis on Nasihat-Name-ye-Sheykh-ol-Moqamerin

نویسندگان [English]

  • saba jalili jashn abadi 1
  • Sayed Mahdi Rahimi 2

1 Department of Language and Literature Persian, Faculty of Literature and Humanities, University of Payame-Noor, iran.

2 Department of Language and Literature Persian,Faculty of Literature and Humanities,University of Birjand ,Birjand, Iran.

چکیده [English]

Farzand-nameh, is one of the most important and ancient genres of didactic literature that is written in the form of letters and books with the aim of teaching children's religious and moral sciences and education by parents. The Advice, is The most important part of this Literary genre. Because the audiences of this literary genre is mostly young people -and young nature tends to be rebellious and disobedient- They may not like it. Hence, There is Always Rhetorical restrictions In front of them. Hence, Authors and composers of these works, are looking for rhetorical Tools to solve this problems. Parody, can be a rhetorical tools that have a deep effect on the audience by breaking the norms of the traditions of farzand-nameh. In this paper, the contradictory functions of this literary genre are examined, by studying the case of the manuscript of the Sheikh al-Muqammarin's advice book, This manuscript, is a parody of Qaboos Nameh- the most farzand-nameh-. in this manuscript, Has been criticized From two important traditions: Pay attention to personal benefit and People's judgment. In addition, author, has used from parody to describe the turmoil and corruption of his time to his son, in order to turn him away from moral vices by turning him upside down.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farzand-Nameh
  • Qabus-Nameh
  • Nasihat- Name-ye-Sheikh-ol-Moqamerin