نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

چکیده
یکی از ابزارهای مهمی که نویسندۀ ادب تعلیمی در جهت توضیح و تفسیر ایده‌های اخلاقی و عرفانی و القای مطلب خود به مخاطب از آن یاری می‌گیرد تمثیل است. در تمثیل نویسنده و شاعر ابتدا مفاهیم کلی و انتزاعی را که غالباً عقلی و از نوع خبری هستند، بیان می‌کند و بعد برای ملموس و عینی کردن آن‌ها و اثبات ادعای خود، مثال و دلیلی ادبی می‌آورد و از این نظر که سخنان مستدل آن‌ها ساده و قابل فهم است و با صراحت به نتیجه‌گیری می‌پردازد، تأثیر عمیقی بر خواننده می‌گذارد. انواع تمثیل از ابزارهای قوی تصویرگری و آشنایی‌زدایی و منشأ خلق مضامین بدیعی هستند و از آنجا که در این شگردهای ادبی، تصاویر اثباتی در خدمت اقناع مخاطب است، شیوۀ بیان استدلالی بر بیان هنری برتری دارد. در این جستار کارکردهای هنری و تعلیمی و تربیتی انواع گوناگون تمثیل، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پژوهش، براساس نحوۀ کاربرد مصداق‌های این آرایه‌ ادبی در آثار مهم تعلیمی و سبک هندی و ملاحظۀ دیدگاه‌های صاحب‌نظران و دریافت شخصی نگارنده از این هنر بلاغی صورت گرفته است. نتیجه کلی مقاله این است که به‌کار بردن فراوان شکل‌های مختلف تمثیل، یکی از رازهای زیبایی و ذوق‌پسندی و تأثیر زبان آثار ادبی تعلیمی و سبک هندی بر خواننده است و همین امر سبب شده مفردات نغز آن‌ها بر سر زبان‌ها بیفتد و خوانندگان معانی و مفاهیمی را که در این بیت‌ها ذکر شده‌اند از جان و دل و بدون چون و چرا بپذیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Artistic and educational functions of parable

نویسنده [English]

  • sardar bafekr

Shahid Madani University of Azerbaijan

چکیده [English]

An illustration is one of the important tools that the author of educational literature helps in explaining and interpreting the moral and mystical ideas and inducing his subject to the audience. In the parable of the writer and the poet, first, the general and abstract concepts, which are often intellectual and of a kind of news, are expressed, and then, for concrete, objectivizing them, and proving their claims, it is an example and a literary reason, and in the sense that its reasoned words The texts are simple and understandable and explicitly concludes, it has a profound effect on the reader. Types of parables are powerful tools for illustrating and defaming, and are the source of the creation of novel themes, and since in these literary works, positive images serve the audience's persuasion, the argumentative way of expressing artistic expression is superior. In this essay, the artistic and educational functions of various forms of allegory have been criticized. The research is based on the use of the examples of this literary array in the important works of the teaching and the style of India and the consideration of the views of the owners and the personal contribution of the author of this rhetorical art. The overall result of the paper is that the great use of various forms of allegory is one of the mysteries of beauty and passion and the influence of the language of literary works and Indian style on the reader,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Allegory
  • Literary Arts
  • Education
  • Educational Literature
  • Indian style