بررسی زبان و لحن حماسی در قصاید فرخی سیستانی

علی درویشی؛ رضا صادقی شهپر؛ شهروز جمالی

دوره 26، شماره 94 ، دی 1401، ، صفحه 197-231

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.52240.3047

چکیده
  لحن عبارت از نگرش و احساس گوینده و مهم‌ترین عامل فضاسازی و تأثیرگذاری بر مخاطب در شعر است و در شناخت و فهم هر متنی، ‌شناختن زبان و لحن آن نقش مهمی دارد. زبان و لحن حماسی برآیند انتخاب کلمات، ‌ترکیبات، ‌صورخیال، ‌صنایع بدیع و انتخاب وزن متناسب با نوع حماسه است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در ایجاد زبان و لحن حماسی در قصاید فرخی ...  بیشتر

تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب‌پرست نازنین

محمود بشیری؛ زهرا هرمزی

دوره 18، شماره 59 ، خرداد 1393، ، صفحه 85-100

چکیده
  روایت‌شناسی شاخه‌ای از مطالعات ادبی است که ریشه در ساختارگرایی دارد و در پی یافتن یک دستور زبان جهانی واحد برای متون روایی مختلف است. هر یک از روایت‌شناسان به برخی از الگوهای تکرار شونده در متون روایی اشاره کرده‌اند. ژرار ژنت هم یکی از روایت‏شناسان مطرح ساختار‏گراست که طرح جامع و کاملی برای بررسی متون روایی پیشنهاد می‏دهد. ...  بیشتر