بررسی متون ادبی
موقعیت چند لایه و ساختار رابطه های کانونی‌سازی در داستان مطالعه موردی: سه داستان کوتاه ویریا، بازمانده، خواب

محمود رنجبر

دوره 27، شماره 96 ، تیر 1402، ، صفحه 203-228

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.44146.2737

چکیده
  یکی از شیوه­های نوین نقد داستان، بررسی و تحلیل موقعیت داستانی است. هر موقعیت داستانی سه وجه «شخص، حالت و دیدگاه» را شامل می­شود. با بررسی زاویة دید و موقعیت داستانی می‎توان به درک چگونگی عملکرد دیدگاه­های «زمانی، مکانی و روا‌ن‌شناختی» راوی نائل شد. در این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی به سه کارکرد یاد شده، ...  بیشتر

بررسی سبک روایی تاریخ بیهقی بر اساس الگوی سیمپسون

علیرضا خانبان زاده؛ زهره صفوی زاده سهی

دوره 23، شماره 80 ، شهریور 1398، ، صفحه 144-113

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.11137.1405

چکیده
  در این مقاله، به واکاوی سبک‌شناسانة مجلد ششم کتاب تاریخ بیهقی بر اساس یکی از الگو‌های متأخّر در زمینة سبک‌شناسی ادبی (که در بستر دانش روایت‌شناسی شکل گرفته‌)، پرداخته شده‌است. پرواضح است که هر متن ادبی از لایه‌ها و سطوح مختلف زبانی شکل یافته‌است و هر کدام از این لایه‌ها و سطوح، به سهم خود در تعیین سبک نگارش نویسنده دخیل هستند؛ ...  بیشتر

بررسی کانون روایت و رابطة آن با جریان سیّال ذهن در رُمان دل دلدادگی

علی تسلیمی؛ سهیلا مبارکی

دوره 18، شماره 59 ، خرداد 1393، ، صفحه 27-41

چکیده
  منظور از کانونی‌سازی، کانون دیدی است که در روایت شکل گرفته است و از آن منظر که ممکن است زمانی، مکانی، روانشناختی یا ایدئولوژیک باشد، افراد و وقایع داستانی مورد مشاهده و ارزیابی قرار می‌گیرند. در دل دلدادگی نیز در میان عناصر سازندة روایت، کانونی‌سازی حائز اهمیّت است. مندنی‌پور به عنوان یک نویسندة رئالیست و مدرن به جای تک‌صدایی، ...  بیشتر