بررسی متون ادبی
حذف و مؤلفه‌های آن در کتاب «نفرین زمین» آل‌احمد براساس نظریه «ون لیوون»

ناهید اشرفی؛ ابراهیم رنجبر؛ سید احمد پارسا

دوره 27، شماره 96 ، تیر 1402، ، صفحه 255-280

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.45374.2776

چکیده
  رمان نفرین زمین از آثار در خور توجه از لحاظ مطالعات اجتماعی (تحلیل گفتمان) مربوط به دهة 40 است. پژوهش حاضر این رمان را از دیدگاه گفتمان انتقادی براساس مؤلفة حذف در الگوی «ون لیوون» بررسی کرده‌ است. هدف این پژوهش نمایاندن پیوند میان دیدگاه‌های اجتماعی و فکری با ساخت‌های گفتمان‌مدار در متون داستانی است تا اهمیت ساختارهای زبانی ...  بیشتر

بازخوانی باب اول بوستان سعدی با رویکرد مشروعیت‌بخشی در گفتمان حکومت

زهرا حیاتی؛ فاطمه عربزاده

دوره 24، شماره 83 ، فروردین 1399، ، صفحه 193-222

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.18163.1718

چکیده
  هدف این پژوهش، دست یافتن به ابعادی از معنا و درونمایه اشعار باب اول بوستان است که برای فهم آن باید رابطۀ متن را با بسترهای اجتماعی و فرهنگی که در آن تولید شده است، دریافت. روش این مطالعه، تحلیل انتقادی گفتمان است. در این رویکرد، یکی از نکات مورد تأکید این است که متن، یک کنش اجتماعی است که نابرابری‏های اجتماعی را در زبان بازتاب می‏دهد. ...  بیشتر

بازنمایی کنش‌گران اجتماعی در داستان «در بویراحمد»

حمیدرضا اکبری؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضائی

دوره 23، شماره 82 ، دی 1398، ، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.20010.1797

چکیده
  این تحقیق بر آن است تا در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و با بهره‌گیری از الگوی ون لیوون (2008) تحت عنوان بازنمایی کنش‌گران اجتماعی، گفتمانی مربوط به عشایر کشورمان را بررسی کند. برای این منظور، داستان «در بویراحمد» نوشتۀ محمد بهمن‌بیگی مورد بررسی قرار گرفته تا معلوم شود نویسنده چگونه از بازنمایی کنش‌گران اجتماعی برای بیان ایدئولوژی ...  بیشتر