مؤلفه‌های تجددگرایی در دیوان اشعار میرزاده عشقی بر مبنای نظریه داده‌ بنیاد

یحیی حسینائی؛ بهمن نزهت

دوره 26، شماره 93 ، مهر 1401، ، صفحه 7-33

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.48897.2908

چکیده
  میرزادۀ عشقی یکی از نمایندگان برجسته و از پیشگامان جریان تجدد ادبی در دورۀ مشروطیت است که به ضرورت ایجاد تحولات اساسی در این عصر پی برده بود. صراحت لهجه، نکته‌بینی، جزئی‌نگری و تحلیل دقیق او دربارة دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی به‌خوبی مشهود است؛ اما نگرش میرزادۀ عشقی به پدیده‌های پیرامونش یکسان و منسجم نیست. بیان مضامین متنوع دربارة ...  بیشتر

مؤلفه‌های تجددگرایی در شعر تقی رفعت

محمدمهدی زمانی؛ کورش صفوی؛ نعمت‌الله ایران‌زاده

دوره 23، شماره 80 ، شهریور 1398، ، صفحه 112-85

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.27257.2087

چکیده
  نخستین کسانی که به بحث نظری دربارة تجدد ادبی پرداختند، روشنفکران مشروطه‌خواه و ناسیونالیست بودند که مبتنی بر اندیشة سیاسی و اجتماعی‌ خود بر ضرورت تجدد ادبی نیز تأکید می‌کردند. جریان تجددگرایی ادبی رفته‌رفته توسعه یافت و دو جریان محافظه‌کار و افراطی تجددگرا در ادبیات فارسی ظهور کرد. تقی رفعت یکی از نمایندگان برجستة جریان افراطی ...  بیشتر

نفوذ آثار خارجی در سروده‌های اخوان ثالث

اکبر شایان سرشت

دوره 21، شماره 73 ، مهر 1396، ، صفحه 79-102

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.8124

چکیده
  در سدة چهاردهم خورشیدی، ادبیات معاصر ایران تحولات شگرفی یافت و همسو با جریان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر دستخوش تغییرات بسیار شد. بررسی نقش ترجمة آثار ادبی غرب، همچون رمان‌ها و نمایشنامه‌ها و اشعار، به منزلة یکی از جریان‌های فرهنگی عصر جدید، می‌تواند دگرگونی‌های ادبیات معاصر ایران را به‌درستی نشان دهد. در این میان، حتی ...  بیشتر