کلیدواژه‌ها = فرکلاف
تحلیل گفتمان انتقادی قدرت در خسرو و شیرین نظامی

دوره 27، شماره 96، تیر 1402، صفحه 173-201

10.22054/ltr.2021.51866.3021

زهرا امینی شلمزاری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ سیده مریم روضاتیان


گفتمان‌شناسی انتقادی چوبک در رمان «تنگسیر»

دوره 21، شماره 72، تیر 1396، صفحه 35-62

10.22054/ltr.2017.7624

صفوراسادات رشیدی؛ علی اکبر باقری خلیلی؛ غلامرضا پیروز