بررسی حضور نویسنده در داستان‌های جلال آل احمد

کیومرث کریمی

دوره 16، شماره 53 ، آذر 1391، ، صفحه 7-34

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6583

چکیده
  جلال آل احمد (1302- 1348 ه.ش) نویسنده‌ای متعهّد، آرمانگرا و عملگراست که داستان نویسی را با نگارش داستان‌های کوتاه از سال 1323 شروع کرد و تا پایان عمر ادامه داد. آنچه در داستان‌های آل احمد چشمگیر به نظر می‌رسد شیوه‌های حضور نویسنده در این آثار است که گاه شکل مداخله گرانه به خود می‌گیرد و گاه نیز این حضور به‌صورت غیرمستقیم است و در هر حال ...  بیشتر