مطالعه الگوهای گفتار زنانه در بافت متنی رمان‌های «خوف و نی نا» اثر شیوا ارسطویی «با تکیه بر رویکرد رابین لیکاف «DSL»

رویا رحیمی؛ لطیفه سلامت باویل؛ احمد خیالی خطیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.56143.3197

چکیده
  این پژوهش به شیوة توصیفی – تحلیلی تلاش می‌کند تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا الگوهای گفتار زنانه در بافت متنی رمان‌های «خوف» و «نی‌نا» اثر شیوا ارسطویی، با الگوی رابین لیکاف (1975) مطابقت دارد یا الگوهای ارائه شده در این آثار با الگوی مدّنظر در رویکرد DSL در تعارض هستند؟ در این پژوهش از میان شاخصه‌های مدّنظر لیکاف بر سطح ...  بیشتر