بررسی تطبیقی شخصیت ایشتر- آناهیتا در اساطیر ایران و میانرودان و آبان‌دخت در داستان سمک عیّار

لیلا مختاری نیا؛ فرزانه یوسف قنبری؛ علی زاهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.51355.2998

چکیده
  یکی از بن‌مایه‌های داستان‌های حماسی ایران، حضور قهرمانان و شخصیّت‌های اساطیری است. خدابانوان ‌آب و دیگر ایزدبانوان از گونه‌های اساطیری هستند که در حماسه‌ها در ریخت ِزنانی نامدار تجسّم می‌یابند. با مرور و نگاهی دقیق به متن داستان بلندِ منثورِ حماسی-پهلوانی سمکِ ‌عیّار کارکرد چنین باوری را در مادینه‌ای از داستان، به نام آبان‌دخت ...  بیشتر