تحلیل روانشناختی««خود فعلی و ایده آلی» در رمان درخت انجیر معابد احمدمحمود از منظر کارن هورنای

اذر اکبرزاده؛ فاطمه کوپا؛ پدرام میرزایی؛ نرگس محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.42352.2691

چکیده
  نقد روانشناختی شخصیت از جمله پژوهشهای جدید در حوزه داستان‌نویسی است. احمدمحمود(اعطا) (1381-1310ه.ش) در رمان «درخت انجیر معابد» با پرداختن به شیوه‌های جدید داستان نویسی از جمله: 1-توصیف ضدّ قهرمان2 -تفاوت در شخصیت پردازی3-جریان سیّال ذهن4-عدم قطعیت5-درهم آمیزی واقعیت و خیال و توصیف ذهنیات اشخاص، اثری متفاوت ایجاد کرده و به رمان‌های ...  بیشتر