بررسی متون ادبی
ویژگی‌های مکتب اگزیستانسیالیسم در داستان‌های مصطفی مستور

رضا نیکو؛ عبدالله حسن زاده میرعلی

دوره 27، شماره 97 ، مهر 1402، ، صفحه 97-126

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.43621.2743

چکیده
  اگزیستانسیالیسم به معنای «اصالت وجود» یا «تقدم وجود» است. این مکتب با سورن کی‌یرکگارد در دهة 1830 میلادی روی‌ کار آمد؛ گرچه زمینه‌های آن وجود داشت. تقدم وجود بر ماهیت، مسئولیت، آزادی، دلهره، انتخاب و... از ویژگی‌های این مکتب است. در اگزیستانسیالیسم، انسان غریب است، چرا که از جنس طبیعت نیست. در مکانی رها شده که نه از جنس اوست ...  بیشتر

تحلیل عناصر ناتورالیستی در رمان سفر شب از بهمن شعله‌ور

عبدالله حسن‌زاده میرعلی؛ آرتمیز صیادچمنی

دوره 22، شماره 77 ، مهر 1397، ، صفحه 187-210

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.9192

چکیده
  مکتب ادبی ناتورالیسم در اواخر قرن نوزدهم با تلاش امیل زولا در فرانسه پایگذاری شد. این مکتب رفتار و افکار انسان را برخاسته از امیال طبیعی و غرایز درونی می‌داند و بر جنبه‌های توارث، محیط، لحظه و مشاهدة زندگی انسان به دور از آرمان‌گرایی تأکید می‌ورزد. ناتورالیسم از راه ترجمه وارد ادبیات ایران شد و برخی از نویسندگان معاصر ایرانی، از ...  بیشتر