تعامل و تقابل سیاست‌ورزی و دین از منظر شاهنامه فردوسی

علی آسمندجونقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2022.64616.3482

چکیده
  چکیدهدر دوره باستان همواره ارتباط معناداری میان اصول و ارزش‌های سیاسی و اندیشه‌های دینی وجود داشته است. ازاین‌بین نخستین اصل، تعامل و تقابل دین و حکومت‌داری است که با استناد به حماسه فردوسی یکی از ارکان مهم ساختار سیاسی ایران باستان بوده و در متون ادبی بدان پرداخته‌شده است. در ایام قدرت پادشاهان ایران باستان رابطه میان این دو، ...  بیشتر

ساختار زیبایی‌شناسی تعریض در غزلیات حافظ

علی آسمندجونقانی

دوره 23، شماره 82 ، دی 1398، ، صفحه 191-222

https://doi.org/10.22054/ltr.2019.24428.1981

چکیده
  تعریض از مباحثی است که درخصوص آن بین بلاغت‌دانان، اختلاف بوده است. این صنعت در شعرشاعران مختلف نمود داشته، اما در شعرحافظ به شکل بارزتری متجلّی شده است به‌گونه‌ای که بدون در نظرگرفتن ‌آن، معانی بسیاری از اشعار حافظ دریافت نمی‌شود. یکی از جلوه‌‌های زیبایی‌شناسی شعر حافظ، ایهام هنری آن است. دلایل‌ مختلفی از جمله روح عنادی و سرکش ...  بیشتر