بررسی و تحلیل دیدگاه کلامی- ادبی نظامی گنجوی

مهدی محبتی؛ امیر مومنی هزاوه؛ قربان ولیئی؛ رضا واعظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.48620.2891

چکیده
  از دیدگاه نظامی سخن و شعر تنها ابزاری برای گفتگو و خلق زیبایی نیست بلکه جایگاهی فراتر از آن در دستگاه آفرینش بر عهده دارد. از این رو وی علاوه بر خلق آثار ممتاز ادبی از منظر زیبایی شناسی، همواره در پی تبیین مسائل مهم هستی شناسی و آموزش مبانی اندیشه ورزی درباره نظام هستی و مراتب وجودی آن است. در این سیستم فکری، شعر، شاعر و شاعرانگی بخشی ...  بیشتر

بررسی جامع تضاد فعلی در غزل‌های سعدی

جمیله اخیانی؛ امیر مومنی هزاوه؛ الهام طارمی

دوره 24، شماره 83 ، فروردین 1399، ، صفحه 137-174

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.28124.2122

چکیده
  یکی از ویژگی‌های سعدی، شناخت دقیق وی از زبان فارسی و کارآمدی‌های آن و استفادة حداکثری از ظرفیت‌های این زبان است. این بهره‌گیری چنان هنرمندانه است که خواننده در نگاه نخست، مسحور روانی و فصاحت سخن می‌شود و چینش هنری کلام را درنمی‌یابد. یکی از این هنرنمایی‌ها به‌کارگیری افعال متضاد است؛ نکته‌ای که تاکنون به‌طور دقیق و همه‌جانبه ...  بیشتر

الگوهای زبانی عربی در سخن سعدی

امیر مؤمنی هزاوه

دوره 23، شماره 80 ، شهریور 1398، ، صفحه 174-145

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.22175.1882

چکیده
  آمیختگی (تداخل) زبان فارسی با عربی موجب پدید آمدن مطابقت‌هایی میان برخی الگوهای زبانی فارسی و عربی شده‌است. سعدی از شاعران و نویسندگانی است که موارد متعددی را از این مطابقت‌ها در آثارش می‌توان یافت. صرف نظر از آنکه این موارد وامگیری زبانی به حساب آید، یا توارد و تشابه، نقش راهگشای آن‌ها در شناخت دقیق‌تر ساختار دستوری زبان سعدی و ...  بیشتر