- از افق در تلقی نیچه ای تا افق در تلقی گادامری با تاملی در حکایت هایی از مثنوی معنوی

فرزاد بالو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.44357.2749

چکیده
  گادامر، در حقیقت و روش ، تلقی نیچه از افق را محدود و بسته ارزیابی می کند که فرا روی از آن امکان پذیر نیست . در مثنوی معنوی حکایت هایی چون اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل، قصه جوحی و آن کودک پیش جنازه ی پدر خویش نوحه می کرد » ، نمونه های تحقق عینی افق در تلقی نیچه ای آن هستند چرا که در این حکایات، شخصیت ها مقهور افق های ذهنی و بستة خود محسوب ...  بیشتر

چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوه‌های آن در رمان سنگ صبور

فرزاد بالو؛ مریم خواجه نوکنده

دوره 21، شماره 74 ، بهمن 1396، ، صفحه 31-52

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.8244

چکیده
  یکی از آموزه‌های نقد مدرن در تحلیل متون ادبی، به‌ویژه رمان و داستان، مفهوم چندآوایی و چندزبانی باختین است. چندآوایی و چندزبانی به عنوان ظرفیت بالقوة متن، این امکان را در اختیار خواننده قرار می‌دهد تا رمان و داستان را از نظر ویژگی‌های چندآوایی و چندزبانی واکاوی کند. در نوشتار حاضر، همت نگارندگان بر آن است تا یکی از رمان‌های مطرح ...  بیشتر