سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

لطفاً حق اشتراک را به شمارۀ حساب 98722890، بانک تجارت، شعبۀ شهید کلانتری به نام درآمد اختصاصی دانشگاه علامه طباطبائی واریز نمایید. اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شدۀ فوق به نشانی دفتر مجله "متن پژوهی ادبی" ارسال فرمایید.

حق اشتراک سالانه چهار شماره با احتساب هزینه ارسال 24400 تومان است. برای استادان و دانشجویان با ارسال کپی کارت شناسایی پنجاه درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.