اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عباسعلی وفائی

زبان وادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/a.vafaie
a.vafaieatu.ac.ir
0000-0002-0867-0418

دبیر تخصصی

مسعود فرهمندفر

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/farahmand
farahmandatu.ac.ir
0000-0001-8194-6719

مدیر داخلی

پریسا ابراهیمی

زبان و ادبیات عربی کارشناس مجلات دانشکده ادبیات

civilica.com/p/183860/
mrs.parisa.ebrahimigmail.com
0000-0001-5686-5714

اعضای هیات تحریریه بین المللی

اخلاق احمد (آهن)

زبان و ادبیات فارسی استاد، رشته زبان و ادبیات فارسی، مرکز مطالعات زبان و ادبیات فارسی و آسیای میانه، دانشکده ی مطالعات زبان و ادبیات و فرهنگ، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند

akhlaq.ahangmail.com
0000-0001-8529-2855

محمد ابوالکلام سرکار

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه داکا، بنگلادش

aksarkerdu.ac.bd
0000-0002-3097-1305

وانگ ای دان

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پکن، چین

yidanpku.edu.cn
0000-0002-4108-0778

ولی پرخاش احمدی

ادبیات تطبیقی دانشیار ادبیات فارسی، گروه زبان خاورمیانه و فرهنگ ها، دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس

vcresearch.berkeley.edu/faculty/wali-ahmadi
ahmadiberkeley.edu

جیکوب بلیکسلی

ادبیات تطبیقی استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه لیدز، انگلیس

ahc.leeds.ac.uk/languages/staff/596/professor-jacob-blakesly
j.blakesleyleeds.ac.uk
0000-0002-1756-7308

سیده فلیحه زهرا کاظمی

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ال سی بانوان-لاهور، پاکستان

dr.faleeha.kazmigmail.com
0000-0001-9643-912X

علی گوزل یوز

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه

guzelyuzistanbul.edu.tr
0000-0003-0484-596x

جعفر خالمؤمن اف محمدی یویچ

علوم فلسفه استاد، دانشگاه دولتی شرق شناسی تاشکند، ازبکستان، تاشکند

jafarmuhammadmail.ru

اعضای هیات تحریریه

داوود اسپرهم

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/sparham
d_sparhamyahoo.com
0000-0001-8574-2297

محمود بشیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/mbashiri
zrpbashiri2001yahoo.com
0000-0002-5076-6982

زهرا پارساپور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

simap.ihcs.ac.ir/cv/parsapoor/?lang=fa-ir
parsapoorihcs.ac.ir
0000-0001-9206-2396

اسماعیل تاجبخش

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/e.tajbakhsh
e.taj37yahoo.com
0000-0002-3165-9102

محمدحسن حسن زاده نیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/mhhniri
mhhniriyahoo.com
0000-0002-3122-8337

کاظم دزفولیان

زبان وادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

lah.sbu.ac.ir/~k_dezfoulian
k_dezfulianyahoo.com
0000-0001-5869-2474

سهیلا صلاحی مقدم

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/smoghaddam
ssmoghaddamyahoo.com

یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/ytalebian
ytalebiangmail.com
0000-0002-7353-5618

حبیب الله عباسی

زبان وادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/443/
abbasiborganyahoo.com
0000-0002-5578-4856

غلامرضا مستعلی پارسا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/mastaliparsa
mastali.parsagmail.com
0000-0003-4402-6889

علی محمدموذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/moazzeni
moazzeniut.ac.ir
0000-0002-3950-7138

بهمن نزهت

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=71&Ln=fa
b.nozhaturmia.ac.ir
0000-0002-9023-2352

عباسعلی وفایی

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/a.vafaie
a_a_vafaieyahoo.com
0000-0002-0867-0418

مدیر مسئول

عباسعلی وفایی

زبان وادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/a.vafaie
a_a_vafaieyahoo.com
داخلی 568
0000-0002-0867-0418

ویراستار انگلیسی

سامان طاهری

زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

samantaheri76yahoo.com