اسلوب بیان و شیوه‌ی مجلس گویی مولانا در آثار منثورش (با تأکید بر کتاب فیه ما فیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده

با تحلیل سبک بیان نویسنده، شخصیت فردی، توان بیان و ساختار منظم حاکم بر اثر ادبی را می‌توان شناخت، به همین سبب شناخت روش بیان هر نویسنده‌ای درآمدی بر شناخت زیبایی‌شناسی ویزه‌ی او است. مولوی در زیبایی‌شناسی و سایر علوم از باورهای توحیدی و دینی الهام می‌گیرد تا ناهماهنگی‌ها و تناقضات صوری را در یک کلی واحد و کاملاً منسجم و هماهنگ جمع نماید و آن را در آثار منثور خود به خصوص در فیه ما فیه و مجالس سبعه نشان دهد. آثار منثور مولوی یکی از پرشورترین و زیباترین متون منثور ادب فارسی است که اصلی وحدت‌بخش و نظم و غرض زیبایی شناختی بر آن حاکم است و پختگی اسلوب بیان مولوی در آن کاملاً مشهود. در این پژوهش به تحلیل اسلوب بیان مولانا و جنبه‌های زیبایی‌شناختی آن در آثار منثورش پرداخته‌ایم و جهت تبیین مسأله از برخی از اصول و نظریه‌های ادبی، عرفانی و روان‌شناختی بهره برده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rumi's style of speech, and if the way Parliament works Mnsvrsh (with an emphasis on books we Fierro Fierro)

نویسنده [English]

  • bahman nezhat