نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بو علی سینا

چکیده

یکی از مباحث مطرح در روان‌شناسی «نوستالژی» است که ارتباطی قوی با حافظه و خاطره دارد. حسرت گذشته‌های شیرین و تقابل زمان حال با این گذشته، نوستالژی نامیده می‌شود. مفهوم نوستالژی، تاریخی به قدمت هبوط حضرت آدم (ع) دارد و از دیرباز، درون‌مایۀ بسیاری از آثار ادبی را به خود اختصاص داده است. حمید مصدق نیز از جمله شاعران معاصر است که حسرت گذشته‌های خوش از دست‌رفته، در شعرش به‌صورتی برجسته دیده می‌شود. نوستالژی در شعر مصدق، بیش از همه در عاشقانه‌هایش و به‌صورت فردی نمود می‌یابد. از سوی دیگر، نوستالژی جمعی را در سروده‌های سیاسی- اجتماعی این شاعر و در یادکردش از روزگار حاکمیت دادگری، آزادی و امنیت و همچنین، در حسرت به دوران زندگی آدم (ع) در بهشت و آرزوی بازگشت به دوران نخستین بشر و روزگار دوری از آلودگی و ناپاکی، می‌توان دید. مقالۀ حاضر بر آن است تا به بررسی نمودهای نوستالژی در سروده‌های این شاعر بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nostalgic Analysis in the Poems of Hamid Mosadegh

نویسنده [English]

  • najmeh nazari

چکیده [English]

Nostalgia is one of the great issues of discussion in psychology which has a strong relationship with memory and rememberance. Regretting over the sweet past events and the contrast between the present time and the past is called nostalgia. The concept of nostalgia has a history as old as the fall of Adam which has devoted the credit of so many literary works since a long time ago. Hamid Mosadegh is one of the contemporary poets and nostalgia is prominent in his poems. In fact, nostalgia has been represented in Mosadegh’s lyric poems and in the form of individual nostalgia. On the other hand, collective nostolgia can be seen in the socio-political poems of this poet and remembering the period of just sovereignty, liberty and safety, also regretting about the lifetime of Adam in paradise and tendency to return to the primary eras of human beings and a period away from nastiness and impurity. This study is aimed at examining the different aspects of nostalgia in Mosadegh’s poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hamid Mosadegh
  • poem
  • nostaligia
  • individual nostaligia
  • collective nostaligia