جهان‌بینی سنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سنایی غزنوی از شاعرانی است که با جهان‌بینی حکیمانه و دیدگاه عارفانة خود دربارة خلقت عالم و نقد نظریه‌های عرضه‌شده در این مفهوم، گام در عرصه سخنوری نهادی است. بی‌تردید شناخت جهان بینی وی ما را در دریافت اندیشه‌های دینی و اجتماعی و درک مفاهیم شاعرانه وی یاری می‌کند. در این نوشته ضمن اشاره به دیدگاه‌ها و مکتب‌ها و نحله‌های فکری و اجتماعی از جمله اندیشه‌های زردشت، مانی، مزدک، ارسطو (Aristotle)، افلاطون (Plato) و باورهای خردورزانه ابن‌سینا، فارابی و ناصرخسرو، به بیان نظریة سنایی پرداخته شده و با توجه به آثار وی، دیدگاه او در این موضوع کاویده شده و با دیگر نظریه‌ها به سنجش درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cosmology of Sanaee

نویسنده [English]

  • mohamadhasan haeri
چکیده [English]

Sanaee Gaznavi is a poet whose cosmological views, philosophical and mystical wisdom have made him compose poetry about the creation of universe. It is evident that his cosmology helps us understand his religious, social, and poetic thoughts. This paper has focused on Sanaee's views and school of thought and reviewed the theological ideas of Zoroast, Mani, Mazdak, Aristotel, Plato, and intellectual vision of Avicenna, Farabi, and Nasserkhosrow. Moreover, the ideology of Sanaee is described and compared with other views and thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanaee
  • cosmology intellect pbilosopby
  • creation