«قصیده یائیه» و مشرب حکمی میرفندرسکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از زمره حکمای نامدار قرن یازدهم هجری قمری، حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی است که علاوه بر علّو مقام فلسفی، از بزرگان اهل معنا و عرصة عرفان نیز به شمار آمده است. قطعة منظوم به جای مانده از او معروف به «قصیدة یائیه» حاوی مضامین بلندیست که چند شرح مفصّل و مختصر را به خود اختصاص داده است و علاوه بر آن افق جدیدی از ذوق و مشرب فکری سرایندة آن را به نمایش می‌گذارد. استاد و مدرّس حکمت مشاء عارف قلندر و شارح آثار متصّوفه، متبحّر در علم کیمیا و دانش‌های باطنی و بالاخره حکیم صاحب ذوق و سرایندة توانای اشعار حکمی گوشه‌ای از اوصافی است که صاحبان تراجم و رجال در حقّ این چهرة نه چندان شناخته شدة عصر صفوی آورده‌اند. پیچیدگی شخصیت میر چنان است که قضاوت در خصوص مشرب فکری وی را دشوار می‌سازد و یکی از جهات آن مضامین قصیده یاد شده است که در این نوشتار ضمن بازخوانی فقراتی از آن، وجوهی از ذائقة حکمی این چهره بزرگ عرصة فلسفه و عرفان اسلامی را ملاحظه خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Yaie Ode and Mir Fendereski's Words of Wisdom

نویسنده [English]

  • hosein kalbasiashtari
چکیده [English]

Mir Abulqasim Astarabadi is a renowned philosopher and mystic, Safavid period. whose philosophical and mystical wisdom are outstanding. The verses which are left from him are known as "Yaie Ode" that includes great concepts and represents his thought style, zeal, and wisdom. literary man, reputable savant, lecturer and instructor of wisdom and philosophy, prominent mystic, commentator of mystical works, expen in alchemy and instinctive and intrinsic knowledge, and ti1ully , salient poet are some of the features which are attributed to this known figure by other literary men. Mir Fendereski enjoys such a complex character that it's difficult to form a judgment about his thought style. This study is aimed at revealing certain features of this great philosopher and mystic by reading through some of his odes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yaie parable treatise Isfahan's scbool
  • Shiraz school