بررسی جایگاه و شخصیّت زنان در گرشاسب نامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اگرچه گرشاسب نامة اسدی طوسی کتابی حماسی است که شخصیت‌های اصلی آن را مردان مبارز تشکیل می‌دهند، حضور برجسته زنان را در آن نمی‌توان نادیده گرفت. در این پژوهش، تلاش بر این بوده است تا هویت زنان و نقش آنان در شکل‌گیری جریانات جامعه و مسائل مربوط به آن‌ها با تکیه بر گرشاسب نامه بررسی شود. بخش اول، تحلیل شخصیّت‌های زن گرشاسب نامه را شامل می‌شود و در بخش دوّم، مسائل مربوط به زنان، ازدواج و خانواده پیگیری شده است. نتیجه‌ای که از این تحقیق متصوّر بوده است، پاسخ گویی به برخی از شبهه‌های ایجاد شده در زمینة کم‌رنگ بودن نقش زنان در جامعة ایران آن زمان بوده است که مستندات متن، این شبهه‌ها را باطل می‌کند. نکته‌ای که نباید دور از چشم قرار گیرد، این است که گرشاسب نامه، کتابی حماسی است که موضوع آن، جنگها و هنرنمایی‌های پهلوانی است، بنابراین، بسامد بالای مسائل زنان در این کتاب، پویایی جامعة زنان را در آن عصر نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Status and personality trait of women in Garshasbnameh

نویسنده [English]

  • mehdi tabatabaei
چکیده [English]

Although Garshasbnameh Asadi Tusi is an epic book that warrior men constitute the main characters, the prominent presence of women in it should not be overlooked. The present study is an attempt to identify these women and their roles in forming certain events in the society and to examine such issues while focusing on Garshasbnameh. The first part examines the female characters of Garshasbnameh and the second part gives an account of the issues related to women, marriage, and family. The expected result of this study is to resolve and dispel any doubts concerning the minor role of women in the society of Iran at that time. One of the major issues of concern is that Grshasbnameh is an epic book which is a showcase of wars and heroism. Hence, the high frequency of women's issues in the book reveals the dynamic community of women in that era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garshasb
  • Jamshid
  • woman
  • Garshasbnameh
  • Epic
  • female characters