ادبیات ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده

تحقیق پیشرو کنکاشی است در باب شکل گیری مکتب نئورئالیسم در ادبیات ایتالیا و پیشگامان آن، هم‌زمان فرونشستن شعله‌های آتش جنگ جهانی دوم در اروپا، موجی از تحولات و تغییرات تمام ابعاد زندگی مردم را در بر گرفت که به صورت یک تطابق سریع و جهانی از تمدن گسترش یافت. نئورئالیسم سعی در نمایاندن رویدادهای اجتماعی و سیاسی دارد و تمام لایه‌ها و طبقات جامعة معاصر را از نظر تأثیر جنگ، فاشیسم و ظهور نیروهای سیاسی نوین بر آنها ترسیم می‌نماید. این تحقیق سعی در معرفی مشهورترین نویسندگان سبک نئورئالیسم ادبیات ایتالیا دارد؛ من‌جمله: چه زاره پاورزه Cesare Pavese اِلیو ویتّورینی Elio Vittorini واسکو پراتولینی Vasco Pratolini فرانچسکو یووینه Francesco Jovine لئوناردو شاشا Leonardo Sciascia کارلو بِرناری Carlo Bernari جوزپّه برتو Giuseppe Berto جوزپّه دسی Giuseppe Dessi اِنریکو اِمانوئلّی Enrico Emanuelli جانّا مانزینی Gianna Manzini ناتالیا گینزبورگ Natalia Ginsburg دُمنیکو رِآ Domenico Rea جووانی تستوری Giovanni Testori آلبرتو پینکرله Alberto Pincherle

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Post-World War II Italian Literature

نویسنده [English]

  • bahram moftakhari
چکیده [English]

Advanced research is to study the formation of the school of Neorealism in the Italian literature and its pioneers. Concurrent with the end of World War II in Europe, a wave of changes overwhelmed all dimensions of people's life, which developed in the form of a speedy and global conformity. Neorealism attempts display sociopolitical events and all layers and classes of the contemporary society from the viewpoint of the impact of war, fascism and the advent of new political forces on them. This research attempts to introduce the most famous writers of Neorealism in the Italian literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neorealism
  • war
  • Italian literature
  • Fascism
  • the contemporary society