عبیدالله خویشگی قصوری، حافظ شناس ناشناس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

سخن در باب حافظ از جمله موضوعاتی است که همواره طرفداران و مشتاقانه خود را دارد و شاید کمتر تألیف و نوشته‌ای در این زمینه باشد که نقد و بررسی نشده باشد. کتاب ارزشمند بحرالفراسـﺔ اثر دانشمند افغان، عبیدالله خویشگی قصوری از آن شروح قابل توجه حافظ است که به جهت ناشناخته بودن نویسندة آن، کمتر مورد توجه حافظ شناسان و حافظ دوستان قرار گرفته است. در این مقاله، سعی شده تا شناختی اجمالی در باب این اثر و مؤلف آن در معرض دید و داوری خوانندگان قرار بگیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obeidollah Khishagi Ghosouri: Unknown expert on Hafez

نویسنده [English]

  • ayub moradi
چکیده [English]

Still to this day Hafez is a widely researched topic of interest and discussion by his many devotees. Not many publications on this area have gotten away from scrutiny and criticism. The book ofBahrolferasah written by the Afghan scholar, Obeidollah Khishagi Ghosouri, is a noteworthy explanatory work on Haf-z. However the book has not received the attention it deserved from researchers, due to the anonymity of its author. This article will try to briefly introduce the book and its author to the readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahrolferasah
  • Hafezology
  • Obeidollah Khishagi Ghosouri