تحلیل عناصر ناتورالیستی در رمان سفر شب از بهمن شعله‌ور

عبدالله حسن‌زاده میرعلی؛ آرتمیز صیادچمنی

دوره 22، شماره 77 ، مهر 1397، ، صفحه 187-210

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.9192

چکیده
  مکتب ادبی ناتورالیسم در اواخر قرن نوزدهم با تلاش امیل زولا در فرانسه پایگذاری شد. این مکتب رفتار و افکار انسان را برخاسته از امیال طبیعی و غرایز درونی می‌داند و بر جنبه‌های توارث، محیط، لحظه و مشاهدة زندگی انسان به دور از آرمان‌گرایی تأکید می‌ورزد. ناتورالیسم از راه ترجمه وارد ادبیات ایران شد و برخی از نویسندگان معاصر ایرانی، از ...  بیشتر

تحلیل تطبیقی «عروسک‌فروشی» صادق چوبک 1 و «جثّة علی الرّصیف» سعدالله ونوس2

مجید صالح بک؛ فاطمه بیات فر

دوره 19، شماره 63 ، خرداد 1394، ، صفحه 123-146

چکیده
  از میان آثار صادق چوبک (نویسندة ایرانی) و سعدالله ونوس (نمایشنامه‌نویس سوری) دو اثر «عروسک‌فروشی» و «جثّة علی الرّصیف» شباهت فراوانی با هم دارند. در این مقاله سعی شده است ابتدا موضوع و درونمایة دو اثر به وضوح بیان شود و آنگاه با توجّه به مکتب آمریکایی، عناصر ساختاری این دو اثر به صورت تطبیقی مورد تحلیل قرار گیرد. به همین ...  بیشتر