بررسی متون ادبی
حذف و مؤلفه‌های آن در کتاب «نفرین زمین» آل‌احمد براساس نظریه «ون لیوون»

ناهید اشرفی؛ ابراهیم رنجبر؛ سید احمد پارسا

دوره 27، شماره 96 ، تیر 1402، ، صفحه 255-280

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.45374.2776

چکیده
  رمان نفرین زمین از آثار در خور توجه از لحاظ مطالعات اجتماعی (تحلیل گفتمان) مربوط به دهة 40 است. پژوهش حاضر این رمان را از دیدگاه گفتمان انتقادی براساس مؤلفة حذف در الگوی «ون لیوون» بررسی کرده‌ است. هدف این پژوهش نمایاندن پیوند میان دیدگاه‌های اجتماعی و فکری با ساخت‌های گفتمان‌مدار در متون داستانی است تا اهمیت ساختارهای زبانی ...  بیشتر

کارکردهای هنری و زیباشناختی تنازع در شعر

مهدی دهرامی

دوره 22، شماره 77 ، مهر 1397، ، صفحه 235-252

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.9194

چکیده
  تنازع یکی از مباحث علم دستور است که بر اساس آن بخشی از جمله ‌همزمان چند نقش مختلف نحوی می‌گیرد. هدف این مقاله، تعیین و بررسی نقش‌های زیباشناختی این تمهید زبانی در شعر است. هنگام ایجاد تنازع در شعر، شاعر ساختار جمله را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که واژگان، ترکیبات و جملات مختلفی، متنازعٌ‌فیه را برای تکمیل ساختار نحوی خود به سمت خود ...  بیشتر