«بررسی سبک شناسانه حروف اضافه و معانی آ‌ن‌ها در قصاید خاقانی

ابراهیم یوسفی؛ محمد بهنام فر؛ سیدمهدی رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.46912.2819

چکیده
  چکیده هدف از این مقاله، بررسی سبک‌شناسانۀ حروف اضافه در قصاید خاقانی است. حروف اضافه با توسع معنایی گسترده‌ای که دارند به عنوان یکی از سازه‌های تاثیرگذار زبان، نقش تعیین کننده‌ای در هویت بخشیدن به سایر عناصر زبانی از جمله اسم‌ها، فعل‌ها، صفت‌ها و قیدها دارند. پرداختن به معانی گوناگون حروف اضافه در ساخت‌های مختلف که نوعی ساختارشکنی ...  بیشتر