نقد و بررسی مدیحه‌سرایی حافظ

تیمور مالمیر

دوره 16، شماره 51 ، خرداد 1391، ، صفحه 9-32

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6569

چکیده
  اشعار مدحی یکی از موارد محل نزاع در غزلیات حافظ است. برخی محققان، مدیحه‌گویی این شاعر را منکر شده‌ و ابیات مدحی را افزوده‌ی کاتبان شمرده‌اند. برخی نیز برای حفظ قداست شاعر، ‌ابیات و غزل‌های مدحی وی را تأویل و توجیه کرده‌اند. بررسی دیدگاه‌های محققان و تطبیق آن با غزلیات حافظ، نشان می‌دهد سبب اصلی دیدگاه انکاری یا تأویلی به غزل‌های ...  بیشتر