بررسی متون ادبی
معانی و کاربرد حروف اضافه و ربط در نفثة‌المصدور

ناهیده زرعی؛ محمد خزانه دارلو

دوره 27، شماره 97 ، مهر 1402، ، صفحه 127-168

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.56035.3194

چکیده
  یکی از مفاهیم اساسی در معنی‌شناسی، حروف اضافه و ربط است که از دیرباز در متون فارسی کاربرد فراوان داشته‌اند و در معانی مختلف به کار رفته‌اند. آشنایی با معانی این حروف و کاربردهای متعدد آن‌ها، نقش مهمی در رسایی و شیوایی متون کهن فارسی دارد. در نفثة‌المصدور حروف اضافه و ربط به شکل گسترده‌ای به‌کار رفته است که در برخی موارد کارکردهای ...  بیشتر

گفتمان‌های متفاوت در نوروزنامه

علی تسلیمی؛ ناهیده زرعی؛ محمد علی خزانه دارلو

دوره 25، شماره 90 ، دی 1400، ، صفحه 213-233

https://doi.org/10.22054/ltr.2020.43101.2716

چکیده
  نگرش انسان نسبت به جهان، متأثر از نظام گفتمان‌هاست. تحلیل متن بهتر از هر روش دیگری، می‌تواند فرایندهای اجتماعی- فرهنگی را به هر شکلی که پدیدار شوند، با همه سرشتشان نشان دهد. در این میان می‌توان از گفتمان لاکلا و موف که از جنبه‌هایی به فوکو نزدیک‌تر است؛ استفاده کرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تحلیل گفتمان، صورت‌بندی‌های ...  بیشتر