معانی و کاربرد حروف اضافه و ربط در نفثه‌المصدور

ناهیده زرعی؛ محمد خزانه دارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.56035.3194

چکیده
  زبان امری اجتماعی است، صراحت و دقت آن در بیان معانی، مورد احتیاج جامعه است. حروف اگرچه به تنهایی معنای مقنعی ندارند ولی جزئی محدود و مشخص از این کل محسوب می‌شود که هر یک از آنها مفهوم و رابطۀ دستوری خاصی را بیان می‌کند، اگر قواعد دستوری متون فارسی از جمله نفثه‌المصدور که از شاهکارهای نثر ماست، جداگانه استخراج شود، فواید بسیار دربر ...  بیشتر

گفتمان‌های متفاوت در نوروزنامه

علی تسلیمی؛ ناهیده زرعی؛ محمد علی خزانه دارلو

دوره 25، شماره 90 ، دی 1400، ، صفحه 213-233

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.43101.2716

چکیده
  نگرش انسان نسبت به جهان، متأثر از نظام گفتمان‌هاست. تحلیل متن بهتر از هر روش دیگری، می‌تواند فرایندهای اجتماعی- فرهنگی را به هر شکلی که پدیدار شوند، با همه سرشتشان نشان دهد. در این میان می‌توان از گفتمان لاکلا و موف که از جنبه‌هایی به فوکو نزدیک‌تر است؛ استفاده کرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تحلیل گفتمان، صورت‌بندی‌های ...  بیشتر