بررسی متون ادبی
نوآوری‌های مولانا در سه قالب شعری غزل، رباعی و قطعه

مهدی محبتی؛ قربان ولیئی؛ حامد شکوفگی

دوره 27، شماره 97 ، مهر 1402، ، صفحه 169-200

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.56982.3233

چکیده
  بررسی قصه‌‌گویی مولانا در قالب مثنوی، تحقیق دربارة روایت‌های او را در قالب‌های دیگر شعر مورد غفلت قرار داده‌ است. در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ظرفیت‌های قصه‌گویی مولانا در قالب‌های شعری غزل، رباعی و قطعه را بررسی کرده و دریافتیم اگرچه شاعران فارسی‌زبان در زمینة صورت شعر، بیشترین محدودیت‌ها را داشته‌اند، اما شاعر خلاقی ...  بیشتر