بررسی متون ادبی
بررسی و تحلیل خاطره‌نگاری ادبی در آثار نیمایوشیج

ناصر نیکوبخت؛ نیلوفز انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2022.64343.3468

چکیده
  بررسی و تحلیل خاطره‌نگاری ادبی در آثار نیمایوشیج چکیده خاطره و خاطره‌نگاری یکی از راه‌های شناخت بیشتر حوادث و رویدادهای تاریخ معاصر ایران است و همواره در تاریخ ادب فارسی، شاعران و نویسندگان بسیاری از این گونة ادبی، برای بیان اندیشه‌ها و افکار خود استفاده کرده‌اند. علی اسفندیاری، نیمایوشیج، یکی از شاعرانی است که سروده‌های او، ...  بیشتر