نویسنده = محمد رضا حسنی جلیلیان
آبشخور اساطیری نقش‌مایه‌های زمین در عرفان (زمین در عرفان و ریشه‌های اساطیری آن)

دوره 27، شماره 97، مهر 1402، صفحه 69-96

10.22054/ltr.2021.37446.2486

نوش آفرین کلانتر؛ طاهره صادقی تحصیلی؛ محمد رضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری