نویسنده = محمد بهنام فر
بررسی سبک شناسانۀ حروف اضافه و معانی آن‌ها در قصاید خاقانی

دوره 27، شماره 96، تیر 1402، صفحه 33-61

10.22054/ltr.2021.46912.2819

ابراهیم یوسفی؛ محمد بهنام فر؛ سیدمهدی رحیمی


تحلیل بازتاب ایهام تناسب و حوزه‌های معنایی آن در مثنوی

دوره 22، شماره 78، دی 1397، صفحه 80-55

10.22054/ltr.2018.16857.1659

محمد بهنام فر؛ اردشیر سنچولی جدید


نقد روان‌شناختی شخصیّت در رمان سالمرگی بر مبنای نظریّة کارن هورنای

دوره 18، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 175-193

محمّد  بهنام فر؛ زینب  طلایی


بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریّة ژرار ژنت

دوره 18، شماره 60، شهریور 1393، صفحه 125-144

محمّد  بهنام‌فر؛ اکبر شامیان ساروکلایی؛ زینب طلایی