«بررسی سبک شناسانه حروف اضافه و معانی آ‌ن‌ها در قصاید خاقانی

ابراهیم یوسفی؛ محمد بهنام فر؛ سیدمهدی رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.46912.2819

چکیده
  چکیده هدف از این مقاله، بررسی سبک‌شناسانۀ حروف اضافه در قصاید خاقانی است. حروف اضافه با توسع معنایی گسترده‌ای که دارند به عنوان یکی از سازه‌های تاثیرگذار زبان، نقش تعیین کننده‌ای در هویت بخشیدن به سایر عناصر زبانی از جمله اسم‌ها، فعل‌ها، صفت‌ها و قیدها دارند. پرداختن به معانی گوناگون حروف اضافه در ساخت‌های مختلف که نوعی ساختارشکنی ...  بیشتر

تحلیل بازتاب ایهام تناسب و حوزه‌های معنایی آن در مثنوی

محمد بهنام فر؛ اردشیر سنچولی جدید

دوره 22، شماره 78 ، دی 1397، ، صفحه 80-55

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.16857.1659

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی کاربرد آرایة ایهام تناسب و تحلیل عناصر سازندة این صنعت در مثنوی مولاناست. نتایج این تحقیق که به شیوة تحلیل محتوا صورت گرفته‌است، نشان می‌دهد مولوی علی‌رغم اینکه در سرایش مثنوی به صورت ارتجالی عمل کرده‌است و در مجالس خود تحت تأثیر جرّ جرار کلام و تداعی معانی و افکار قرار داشته، اما دانش و آگاهی او نسبت به برخی ...  بیشتر

نقد روان‌شناختی شخصیّت در رمان سالمرگی بر مبنای نظریّة کارن هورنای

محمّد  بهنام فر؛ زینب  طلایی

دوره 18، شماره 62 ، اسفند 1393، ، صفحه 175-193

چکیده
  رمان سالمرگی، نوشتة اصغر الهی، داستان‌نویس و روان‌پزشک ایرانی، روایت پریشان‌حالی و تعارض شخصیّت‌های آن است. الهی در پرداخت شخصیّت‌های این رمان، حالات روحی آنان همچون ترس، روان‌پریشی و حقارت را با شگردهای تازه‌ای چون خودواگویی روانی به تصویر می‌کشد. ما در این پژوهش برآنیم تا این رمان را با توجّه به  نظریّة روانشناختی کارن ...  بیشتر

بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریّة ژرار ژنت

محمّد  بهنام‌فر؛ اکبر شامیان ساروکلایی؛ زینب طلایی

دوره 18، شماره 60 ، شهریور 1393، ، صفحه 125-144

چکیده
  چکیده زمان در روایت یکی از مباحث مهمّ است که در دهه‌های أخیر مورد توجّه روایت‌شناسان مختلف قرار گرفته است. از این میان، نقش مهمّ ژرار ژنت، ساختارگرای فرانسوی، در تکوین نظریّة زمان روایی به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلّفه‌های پیشبرد روایت داستانی، بسیار قابل توجّه است. ژنت نظریّة زمان در روایت خود را در سه محور نظم، تداوم و بسامد مطرح ...  بیشتر