داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
زهرا ابوالحسنی
زهرا ابوالحسنی چیمه
سیده مریم ابوالقاسمی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
حسین آریان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران
عبدالمجید ارجمندی هیات غلمی دانشگاه
اورنگ ایزدی عضو هیءت علمی
داوود اسپرهم دانشیار دانشگاه علاّمه طباطبائی(ره)،
ابوالقاسم اسماعیل پور دانشگاه شهید بهشتی
طاهره ایشانی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
سمیه آقابابایی علامه طباطبایی
منوچهر اکبری استاد دانشگاه تهران
مهرداد اکبری
حسن اکبری بیرق
عبدالله آلبوغبـیش عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
زهره الله دادی دستجردی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی
حجت اله امیدعلی هیئت علمی دانشگاه اراک
عیسی امن خانی
محمد آهی هیأت علمی- دانشگاه بوعلی
علی اصغر باباسالار استاد دانشگاه تهران
حسین بیات دانشگاه خوارزمی تهران
محمد حسین بیات
بهادر باقری دانشیار زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
فرزاد بالو استادیار زبان و لدبیات فارسی دانشگاه مازندران
غفار برجساز
حسن بساک دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
محمود بشیری
حمیدرضا بصیری
خلیل بیگ‌زاده هیأت علمی/ دانشگاه رازی
محمد بهنام فر عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
سیداحمد پارسا استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
منصور پیرانی هیئت علمی
اسماعیل تاجبخش
منصوره تدینی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، رامهرمز، ایران
علی تسلیمی هیات علمی. دانشگاه گیلان
احمد تمیم داری
نجم الدّین جبّاری عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
محمد امیر جلالی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
مریم جلالی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
منوچهر جوکار دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
مرتضی چرمگی عمرانی  دانشیار دانشگاه پیام‌نور
امیر چناری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
احسان چنگیزی گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا حیاتی
محمدرضا حاجی آقا بابایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا حاجیان نژاد دانشگاه تهران
الهام حدادی
احمد علی حیدری
حسن حیدری عضو هیئت علمی
علی حیدری دانشگاه لرستان
مرتضی حیدری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
مریم حسینی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
عبدالله حسن زاده میرعلی هیئت علمی دانشگاه سمنان
محمدحسن حسن زاده نیری یی
محمد حسن حسن زاده نیری مدیر گروه دانشگاه علامه طباطبایی
کاووس حسن لی استاد دانشگاه شیراز
محمد خاکپور دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
ابراهیم خدایار دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
محمد علی خزانه دارلو دانشگاه گیلان
محمد خطیب
شهلا خلیل اللهی گروه زبان و ادبیات فارسی ، گرایش ادبیات پایداری ، دانشگاه شاهد ، دانشکده علوم انسانی ، تهران ، ایران
احمد خواجه‌ایم دانشگاه حکیم سبزواری
عصمت خوئینی دانشگاه خوارزمی
مهدی دادخواه تهرانی استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی
سیدمهدی دادرس استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
یاسر دالوند دانشجو
جناب آقای دکتر دانش بررسی متون ادبی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
نجمه درّی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
کاظم دزفولیان عضو هیات علمی -داور
سید محمد دشتی عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
مهدی دشتی دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی دشتی آهنگر عضو هیئت علمی/ دانشگاه ولایت
فرهاد دیوسالار استادیار گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج
محسن ذوالفقاری استاد ,و عضو هئیت علمی دانشگاه اراک
حسن ذولفقاری عضو هیت علمی
محمد راغب
سید مهدی رحیمی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
امین رحیمی استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اراک، اراک
ابراهیم رحیمی زنگنه عضوهیات عتمی
عاتکه رسمی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
احمد رضایی جمکرانی
قدسیه رضوانیان عضو هیآت علمی زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه مازندران
مسعود روحانی دانشیار دانشگاه مازندران
مهسا رون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سید مهدی زرقانی عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی
ساره زیرک استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
ناصرقلی سارلی
غلامرضا سالمیان دانشگاه رازی
علی اکبر سامخانیانی دانشیار دانشگاه بیرجند
رضا ستاری دانشیار دانشگاه مازندران
سید علی سراج استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
منظر سلطانی گروه علوم انسانی، زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه خوارزمی
علی سلیمانی مدرس و دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
محمد شادروی منش دانشگاه خوارزمی، عضو هیئت علمی
جلیل شاکری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
حوریه شیخ مونسی
قهرمان شیری
مریم شریف نسب
علیرضا شعبانلو عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمیدرضا شعیری دانشیار دانشگاه تربیت‌مدرس، عضو هیأت علمی
یدالله شکری عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
رضا مراد صحرایی
رقیه صدرایی ببببب
کورش صفوی دانشگاه علامه طباطبایی
سهیلا صلاحی مقدم
شیرزاد طایفی دانشگاه علّامۀ طباطبائی
یحیی طالبیان عضو هیات علمی
قدرت الله طاهری عضو هیات علمی
سیّدمهدی طباطبایی استادیار دانشگاه شهید بهشتی،
اسحاق طغیانی هیات علمی دانشگاه اصفهان
فرهاد طهماسبی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، گروه زبان و ادبیات فارسی
حبیب الله عباسی استاد
زهرا عباسی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
سپیده عبدالکریمی استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
محمدامیر عبیدی نیا استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه
علی اکبر عطرفی
علی اکبر عطرفی
پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه کردستان
ذوالفقار علامی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
حسین علیقلی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عبدالحسین فرزاد عضو هیأت علمی
نوید فیروزی
مهدی فیروزیان حاجی دانشگاه تهران
احمد فروزانفر عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد-مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری
نسرین فقیه
حسین فقیهی
غلامعلی فلاح عضو هیئت علمی خوارزمی
غلامرضا فولادی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز داراب
محمد فولادی عضو هیئت علمی دانشگاه قم
سعید قاسمی پرشکوه دانشگاه علامه طباطبائی تهران
حسینعلی قبادی استاد دانشگاه تربیت مدرّس، تهران
یحیی کاردگر عضو هیأت علمی دانشگاه قم
غلامرضا کافی عضوهیات علمی دانشگاه شیراز
بیژن کرمی میرعزیزی ب استادیار دانشگاه علاّمه طباطبائی(ره)، تهران
میر جلال الدین کزازی استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اراک
محمدکاظم کهدویی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
عطاالله کوپال دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‏های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مصطفی گرجی هیات علمی
ارسلان گلفام گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
راحله گندمکار استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
احمدرضا یلمه ها استاد/ دانشگاه آزاد دهاقان
تیمور مالمیر دانشگاه کردستان
تیمور مالمیر استاد دانشگاه کردستان
محمد ابراهیم مالمیر دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه
محبوبه مباشری استاد
امید مجد دانشیار رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران
مهدی محبّتی دانشیار دانشگاه زنجان
مرتضی محسنی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
فاطمه محسنی گردکوهی استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
ابراهیم محمدی استاد دانشگاه بیرجند
ابراهیم محمدی
علی محمدی آسیابادی دانشگاه شهر کرد
عباس محمدیان عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
یوسف محمدنژاد عالی زمینی
معصومه محمودی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه مدرسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
ایوب مرادی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
سیّد علی‌اصغر  میرباقری‌فرد استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان
پدرام میرزایی دانشگاه پیام نور
مرتضی میر هاشمی
غلامرضا  مستعلی پارسا دانشیار دانشگاه علاّمه طباطبائی(ره)،
رحمان مشتاق مهر
علیرضا مظفری دانشگاه ارومیه
شهرت معرفت هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرشته میلادی دانشگاه علامه طباطبایی
فرشته میلادی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین ملانظر گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجتبی منشی زاده
علیرضا منوچهریان
محمد رضا موحدی دانشگاه قم
معصومه موسایی باغستانی
سیده زهرا موسوی
سهیلا موسوی سیرجانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
امیر مومنی هزاوه استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان
رضا ناظمیان دانشیار گروه ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی
بهمن نامور مطلق
علیرضا نبی لو هیات علمی دانشگاه قم
محمد رضا نجاریان استاد دانشگاه یزد
اسماعیل نرماشیری عضو هیات علمی
بهمن نزهت هیات علمی
بهمن نزهت
امیر نصری
عبدالله نصری
عفّت نقابی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
مهدی نیک منش
ناصر نیکوبخت دانشگاه تربیت مدرس
الیاس نورایی دانشگاه رازی
روح الله هادی عضوهیات علمی دانشگاه تهران
عبدالله واثق عباسی عضو هیات علمی
بتول واعظ
محمد رضا یوسفی
عباسعلی وفایی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی