مقاله پژوهشی
1. بررسی جنبه های فرا داستانی رمان تحمل عشق

حسین پاینده

دوره 10، شماره 28 ، شهریور 1385، صفحه 5-31

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2006.6372

چکیده
  در سال ١٩٩٧ م انتشار رمانی با عنوان تحمل عشق به قلم یکی از رمان نویسان معاصر انگلستان موجب بحث های جنجالی فراوانی در میان منتقدان ادبی شدروای این رمان گزارش گربحث علمی مجلات است و در طول رمان کررآ به انواع و اقسام نظریه های علمی اشاره و استناد می کند جمله به داروینیسم نوین، روانشناسی تکاملی، سکنی گزیدن انسان در سایر سیارات درآینده، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررس رابطه موجود میان زمان از پیش تعیین شده برای انجام فعالیت زبان اموزی و میزان افطراب در زبان آموزان ایرانی

منصور فهیم؛ بهناز باطنی

دوره 10، شماره 28 ، شهریور 1385، صفحه 36-51

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2006.6373

چکیده
  تحقیق حاضر تلاشی است برای بررسی رابطه موجود میان پیچدگی فعالیت نوشتاری زبان آموزی دوموقعیت مختلف برای انجام فعالیت و دشوارش آن میزان اضطراب آنی در زبان آموزان . تعداد ٦٤ زبان آموز در سطح بالاتر از متوسط زبان آموزی از میان ١٣٧ نفر که از نظر اضطراب ذاتی و سطح معلومات زبانی همگن بودند، انتخاب شدند و در دو گروه موقعیت مختلف از نظر پیچیدگی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مقایسه ساختار مقدمه مقالات انگلیسی و فارسی

محمد تقی حسنی

دوره 10، شماره 28 ، شهریور 1385، صفحه 52-69

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2006.6374

چکیده
  دانشجویان ایرانی در فراگیری انگلیسی غالبآ با مشکلات فراوانی مواجه می شوند. ریشه یابی علمی علت این مشکلات می تواند کمک شایانی در آموزش و فراگیرق نگارش بنماید. مفاهیم طرحواره ها و شیوه هایی که دانشجویان در محیط های فراگیوی نگارش زبان اول کسب کرده اند> به طور ناخودآگاه یا خودآگاهد ر نگارش زبان خارجی تاثیر می گذارند. یکی از عوامل مهم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. زبان میانی و گونه های ازاد مطالعه موردی

مجید عامریان

دوره 10، شماره 28 ، شهریور 1385، صفحه 71-110

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2006.6375

چکیده
  در این مقاله تلاش می شود تا وجود گونه آزاد در میانزبان مورد بررسی قوار گیردیعنی موضوعی که در حوزه آموزش زبان دوم هنوز محل مناقشه است. آزمایش شونده این تحقیق دانشجو ی نوزده ساله در رشته زبان و ادبیات انگلیسی( در دو نیم سال متوالی تعداد ٢١٧ مدخل در یاد.اشت های روزانه خود نوشت. این مدخل ها از منظر نحوه کاربرد زمان افعال مورد تحلیل قرار گرفت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تعلیم و تربیت در اسلام

زینب مشتاقی؛ گیلبرت فاطمی

دوره 10، شماره 28 ، شهریور 1385، صفحه 111-151

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2006.6376

چکیده
  آیا انسان حقیقتا به تعلیم و تربیت نیاز دارد علت آن چیست چه کسی می تواند او را تعلیم دهد؟ بهترین شیوه تربیتی کدام است و بر چه اصولی پایه ریزی شده هد ف آن چیست؟ نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی چیست آیا مشکلاتی بر سر راه تعلیم و تربیت قرار دارد؟ در این مقاله می کوشیم تا به این سوالات از منظر اسلام پاسخ دهیم.  بیشتر