تجلی ادب غنایی در تاریخ جهانگشای جوینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بدون سمت

چکیده

تاریخ جهانگشای جوینی اثری است که در قالب نثر فنی و در قرن هفتم هجری نگاشته شده است. این اثر از لحاظ تاریخی، یکی از آثار مهم دوره‌ی مغول به حساب می‌آید و نویسنده‌ی آن با شرح و بسط تمام به بررسی اوضاع و احوالات دوران مغول و روزگار مقارن با آن پرداخته است؛ ولی نباید صرفا به این کتاب از منظر تاریخی نگریست، زیرا نویسنده علاوه بر بیان تاریخ، در لابه‌لای متن، احساسات و عواطف خود را نیز نسبت به حوادث و اشخاصی که به ذکر آنها می‌پردازد، نشان می‌دهد. در واقع عموماَ بیان ویرانی‌ها، کشتارها، جنایات و اوضاع نابسامان اجتماع، جوینی را سرشار از خشم، نفرت، اندوه و ماتم بسیاری می‌کند که او را وامی‌دارد تا نسبت به رخدادها و یا اشخاص واکنش نشان دهد؛ واکنش‌هایی که در قالب گونه‌های مختلف غنایی همچون شکواییه، مرثیه، هجو ویا مفاخره بروز و ظهور پیدا کرده و زمینه‌ای را فراهم نموده است تا نویسنده با کمک عنصر وصف، به تخلیّه‌ی عواطف و احساسات جوشان خویش بپردازد و اغراض مختلف شعری را در اثر خویش جای دهد. با توجه به همین موضوع، در این مقاله سعی شده است تا ضمن بیان گونه‌های مختلف غنایی در این اثر، با ذکر شواهد گوناگون، به تحلیل و بررسی هریک از این گونه‌ها پرداخته و واکنش‌های عاطفی نویسنده را نسبت به اشخاص، مکان‌ها و پدیده‌ها و حوادث عمدتاً تاسّف‌آور و جنایت‌بار، مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression of lyric literature in the history of Jahangoshaie Juwayni

چکیده [English]

The history of Jahangoshaie Juwayni is a work that has been written in the form of technical prose in the seventh century AH. Historically, this work is considered to be one of the most important works of the Mogul period, and its writer, with a detailed description of the situation of the Mogul era and the time it coincided with it, should not be viewed merely from the historical point of view, Because the author, in addition to expressing history, shows the emotions and emotions of the events and persons mentioned in the text. In fact, in general, the expression of destruction, killing, crimes and social disorderly circumstances is full of anger, hatred, grief that prompts him to react to events or individuals; reactions that occur in different species Encyclopedia such as mourning, mourning, hedgehog, or hangover has emerged and has provided a groundwork for the author, with the help of the element of description, to devour his emotions and pomp and to give his various poetic reasons. Regarding this issue, in this article, it has been tried to describe different species of lyric in this work by mentioning various evidences, analyzing and study each of these species and addressing the author's emotional reactions to people, places and phenomena And mainly unfortunate and criminal accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • history of Jahangusha
  • species lyrical
  • descriptions
  • Satire