کراج آب مکسور النصاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در اوایل باب ششم مرزبان نامه در داستان زغن ماهی خوار با ماهی بعد از بیت چرخ از دهنم نواله در خاک افکند دولت قدحم پیش لب آورد و بریخت چنین آمده است:‌ »... و از خایب و نادم بماند (ع) کراج آب مکسور النصاب ...» مرحوم علامه قزوینی رحمه الله علیه در پاورقی همان صفحه‌ نوشته‌اند: «کذا فی خمس من النسخ و فی السادسه کراج آب الخ و لم اظفر بتفسیره».

عنوان مقاله [English]

ل

نویسنده [English]

  • saeid vaez