مآخذ ابیات و عبارات عربی مقامات حمیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد واحد بیرجند

چکیده

مقامات حمیدی نوشته‌ی قاضی حمیدالدین ابوبکر محمدبن عمربن علی بلخی، از شاه‌کارهای متون نثر فارسی است که با اسلوب مقامات عربی بدیع‌الزمان همدانی و ابوالقاسم حریری معارضه می‌نماید. این اثر که به سبک نثرهای مصنوع فارسی قرن ششم نگاشته شده، دربردارنده شمار زیادی اشعار و عبارات زیبا و لطیف عربی است که تاکنون تحقیقی جامع درباره مآخذ آن‌ها صورت نگرفته است. در این جستارنگارنده با بضاعت مزجات خود به پژوهش درباره ابیات و عبارات عربی مقامات حمیدی پرداخته، کوشیده است در حد امکان به تعیین منابع و مستندات آن‌ها بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مآخذ ابیات و عبارات عربی مقامات حمیدی

نویسنده [English]

  • seyedmorteza hoseini