متنبّی و شاعران پارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در پهنه‌ی بی‌پایان شعر و ادب مشرق زمین، بی‌گمان یکی از اثرگذارترین شاعران، در طول قرون و اعصار، «متنبّی» بوده است. چرا که «ابوطیّب متنبی» - این شاعر کوفیِ قرن چهارم هجری- نه تنها سخنور صاحب سبکِ بسیار اثرگذاری در طول تاریخ ادب عربی بوده است، بلکه در سخنوران بزرگ پارسی همچون مولوی و سعدی نیز تأثیر نموده است. از این رو به نظر نگارنده - به عنوان مترجم دیوان متنبّی- وی را باید «سرسلسله‌ی شعرای مشرق زمین» نامید؛ زیرا هیچ شاعر دیگری در هر دو ادب پارسی و عربی بدین حدّ اثرگذار نبوده است و نام و سخن هیچ شاعر عربی به اندازه‌ی متنبّی در مطاوی متون ادب پارسی نیامده است. در این مقال، به طور اجمال، به تأثیر سبک و سخن متنبی در شعرای بزرگ پارسی- از آغاز تا اکنون- پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mutenabbi and Persian Poets

نویسنده [English]

  • alireza manuchehrian
چکیده [English]

Motenabbi has undoubtedly been one of the most influential poets of all times in the literature of the East, because not only has he been a great poet in the Arab literature, he has also influenced great Persian poets such as Rumi and Sa’di. Thus, I as the translator of Mutenabbi Divan consider him as the pioneer of poets of the East, as no other poet in both Persian and Arab literatures has been so much influential and no other Arab poet as been named in different Persian literary texts as much as Motenabbi. This paper briefly studies the effect of style of Motenabbi in great Persian poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutenabbi
  • Persian poet
  • theme
  • effect