تأثیرپذیری رشید یاسمی از چند شاعر فرانسوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه

چکیده

متن‌های ادبی با سایر متن‌ها از رهگذر نقل قول‌های آشکار و پنهان، تلمیح، اقتباس و جذب مؤلفه‌های صوری از متن‌های پیش از خود، در ذخیره مشترک سنن ادبی تداخل می‌یابند. این رابطه در ادبیات ما گاهی از طریق ترجمه‌ها به وجود آمده است. تغییرات به وجود آمده در اوایل قرن بیستم و گسترش روابط میان ایران و فرانسه سبب گرایش شاعران پیش‌گام ایران به ادب و هنر این کشور و تأثیر و تأثر متقابل فرهنگ و تمثیل و داستان و شعر دو ملت شده است.بررسی تأثیرپذیری شاعران از یکدیگر از جذابترین مقوله‌های نقد ادبی است. «رشید یاسمی» از جمله شاعرانی است که ضمن برداشتن گام‌های بلند در راه تجدد و اصلاح، با انتقال افکار و مضامین شاعران غرب از جمله شاعران فرانسه، افق اندیشه را فراختر کرد و قریحه درخشان خود را نیز با آن اصلاح و تغذیه نمود. نظر به این مسأله و با رشد نظریه‌های ادبی و رویکردهای مختلف نقد ادبی در ایران و وجود عناصر و مناسبات میان متنی در دیوان رشید شایسته است که از این دیدگاه به شعر او پرداخته شود. روش تحقیق نقد نفوذی می‌باشد. رشید یاسمی هنرمندی است که از پیشینیان تأثیر پذیرفته است و علاوه بر دست‌یابی به تجربه‌های مشترک هنرمندان قبلی، به دلیل ذهن جوینده و پر تکاپویش رنگی تازه از خلاقیت هنری و ادبی خود را بر تجربه‌های گذشتگان زده است. او برای پرورش و غنای ذوق و آمادگی بیشتر و نیز آگاهی از تجربه شاعران زبان‌های دیگر، بدون این که رنگ و بوی ترجمه از آثار او پیدا باشد، همچون معاصرانش گامی بلند در راه پیشرفت ادب فارسی و گشایش افق‌های تازه در تجدد و تحول ادبی ایران برداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of a Few French Poets on Rashid Yassami

نویسنده [English]

  • saeid ghasemipurshokuh
چکیده [English]

Literary texts interfere with other texts in saving common literary traditions through quotations, allegory, adaptation and absorption of formal components from previous texts. This relation has sometimes been established through translation in Persian literature. The changes made at the beginning of the 20th century and development of relations between Iran and France have led prominent Iranian poets to tend towards the French literature and art and thus the culture, story and poetry of the two languages influenced one another. One of the most interesting areas of literary criticism is study of how poets have impacted one another in their style. Rashid Yassami is among the poets who have taken steps towards modernity and reform and also developed the horizon of thinking by transferring the thoughts and themes of Western poets including French ones. It is worth discussing his poet from this perspective too, because there are many intertextual elements and relations in Rashid’s Divan. Rashid Yassami is an artist who has been influenced by his predecessors and has given a new color of creativity to the experience of previous artists. He has taken a great step towards modernity and developing Persian literature by using the experience and knowledge of poets of other languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary literature
  • Rashid Yassami
  • influence
  • adaptation
  • translation